Objednávka kontajneru na odvoz odpadu

Rezervačný formulár

  Objednávateľ (fakturačné údaje)

 • Zodpovedná osoba na mieste pristavenia kontajner

 • Typ kontajnera

 • Poznámka: Termíny dovozov a odvozov nasledujúcich kontajnerov budú dohadované priebežne telefonicky.

  1. 1) Odvoz a uloženie odpadu faktúrujeme v zmysle platného cenníka.
  2. 2) Za naloženie kontajnera odpadom zodpovedá objednávateľ. Upozorňujeme, že pri primiešaní iného druhu odpadu do betónu, či zmesi betónu a tehál (napr. plasty, obaly apod.) bude tento považovaný za objemný odpad, alebo zmiešaný stavebný odpad a takto vyfakturovaný za celý objem kontajneru. Odporúčame preto odpady dôsledne triediť.
  3. 3) Miesto zloženia kontajnera určí objednávateľ. Objednávateľ prehlasuje, že má vysporiadané všetky náležitosti spojené s miestom zloženia kontajnera.
 

Verifikácia