Nadstavba a rekonštrukcia bytového domu, Páričkova

Na bytovom dome sa po demontáži pôvodného krovu nadstavovali dve poschodia s nosnými stenami, priečkami a medzibytovými stenami z tvárnic Ytong, ktoré boli z hľadiska požiadaviek na akustiku doplnené predsadenými sadrokartónovými stenami.

Nosná konštrukcia stropov bola tvorená oceľovými valcovanými nosníkmi na ktoré sa ukladali trapézové plechy s následným dobetónovaním. Vo všetkých priestoroch sa realizoval sadrokartónový podhľad, ktorý zároveň tvoril protipožiarnu ochranu stropov. Nosnú konštrukciu tretieho, ustúpeného podlažia tvorila drevená rámová konštrukcia, opláštená z vonkajšej strany doskami Cetris a zo strany interiéru sadrokartónom. Všetky priečky, ako aj podhľady na tomto podlaží boli realizované ako sadrokartónové. Firma M stav, s.r.o. zároveň realizovala zateplenie budovy , vrátane súvisiacich klampiarskych prác, vnútorné omietky a potery. Celkový objem dodaných prác: 18,9 mil. SK Táto stavba bola prihlásená do súťaže Stavba roka 2008.

 

Home