Zemné práce minibagrom Paload PB 30

Palazzani Paload PB 30

Do našej ponuky sme zaradili realizáciu zemných prác vlastným minibagrom – rýpadlom s nakladačom Palazzani Paload PB 30. Bager je zároveň vybavený paletizačnými vidlami, preto je možné ho použiť pre vykládku áut, či na presun paletovaného materiálu po stavbe.

Vďaka jeho malým rozmerom (šírka stroja je iba 1,5 m !) je mimoriadne vhodný pre realizáciu zemných a obslužných prác v stiesnených podmienkach, napríklad pri terénnych úpravách okolo rodinných domoch, či pri prácach v nádvoriach budov.

Cenník:
Prenájom stroja: 27,- EUR/hod
Doprava stroja – dovoz a odvoz zo stavby – paušál v rámci Bratislavy a blízkeho okolia:
50,- EUR 

Home