Odvoz a likvidácia odpadu

Kontajner 6m3Odvoz odpadu v kontajneroch s objemom 6 m3 realizujeme vozidlom Mercedes Atego, malé kontajnery odvážame vozidlom Iveco Daily.

Zároveň vieme zabezpečiť dovoz kameniva, štrkov a piesku, realizujeme búracie práce a zemné práce vlastným minibagrom.

Cenník - kontajner 6m3

BetónZmesi alebo oddelené zložky betónu,
tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky
Objemný odpad

Kat.č. 17 01 01

Kat.č. 17 01 07

Kat.č. 20 03 07

1 kontajner, do 6t. 1 kontajner, do 6t. Uloženie odpadu
36,- EUR/t
110,- EUR 130,- EUR Odvoz odpadu
1,20 - EUR/km

Cenník - kontajner 1m3

Malé kontajnery s objemom 1 m3
Odvoz a likvidácia odpadu akejkoľvek kategórie okrem nebezpečného
82,50 EUR bez DPH/kontajner

Denný prenájom kontajnera, počnúc tretím dňom od zloženia 2,50 EUR/deň.

Uvedené ceny sú v EUR bez DPH. Ceny platia pre Bratislavu a blízke okolie.
V prípade požiadavky na odvoz odpadu z miesta mimo Bratislavy, požiadavky na odvoz iného druhu odpadu, alebo pri väčších množstvách Vám vypracujeme samostatnú cenovú ponuku.


Pre objednanie kontajnera vyplňte nasledujúci formulár.

Home