Posledné v realizácií

Firma M stav, s.r.o. na Červeňovej ulici v Bratislave vykonáva rekonštrukciu rodinného domu. Na objekte sa menila pôvodná dispozícia miestností búraním pôvodných a vymurovaním nových priečok, zároveň sa nadstavilo nové ustúpené podlažie, s murovanou a oceľovou nosnou konštrukciou. Súčasťou dodávky sú aj všetky PSV práce.

Home